Wydania elektroniczne

Wydanie elektroniczne miesięcznika "Nasza Pilica" jest dostępne ok. 3-5 dni po wydaniu drukowanym (papierowym), poza szczególnymi wyjątkami.

Po kliknięciu na numer otwiera się on w tym samym oknie.

Instrukcja pobrania wydania elektronicznego:

  • Aby zapisać plik na dysku, należy kliknąć na nazwę PPM (prawym klawiszem myszy) i wybrać "zapisz element docelowy jako...".
  • Kliknięcie LPM (lewym przyciskiem myszy) spowoduje otwarcie elektronicznego wydania bezpośrednio w oknie przeglądarki.
  • Do przeglądania wersji elektronicznej niezbędny jest program Acrobat Reader dostępny na stronie internetowej http://get.adobe.com/pl/reader/, lub inny program otwierający pliki typu PDF do podglądu.