Redakcja

 

REDAKCJA:

 • Anna Kowalska [ANK] - Redaktor Naczelny
 • Joanna Bzdęga [JB]
 • Małgorzata Drąg-Wieluńska [MDW]
 • Katarzyna Jurczak [KJ]
 • Iwona Kuraś [IK]
 • Magdalena Lis [ML]
 • Iwona Sikora [IS]
 • Aleksander Kot [AK]
 • Szymon Kot [SzK]

STALI WSPÓŁPRACOWNICY:

 • Agata Czech
 • Marta Kasprzak-Świderska
 • Magdalena Pleban
 • Edyta Szota
 • Ewa Toborowicz-Kozjak
 • Bożena Witkowicz
 • Sławomir Woźniczko

Opracowanie graficzne, obróbka zdjęć, DTP, kontakt z drukarnią :

 • Szymon Kot [SZK] - Redaktor Graficzny

Regulamin - regulamin pracy redacji, przyjmowania materiałów do druku, kontaktu z czytelnikami


Od redakcji:

Tworzymy zespół ludzi pozytywnie nastawionych do świata. Uważamy, że Pilica to wyjątkowe miejsce na świecie. To miejsce, w którym piękna historia przeplata się z rzeczywistością, może nie tak piękną jak w marzeniach, ale niejedna z okolicznych miejscowości zazdrości nam tego, czego już w Pilicy dokonano w zakresie infrastruktury i w życiu kulturalnym. Chcemy pisać również o porażkach, jednak ważąc rzetelnie ich obiektywne przyczyny. Nie ma idealnego społeczeństwa i nie ma idealnych miasteczek. W każdej społeczności są zdarzenia  pozytywne i negatywne, bo błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi.

Jedni przypisują te słowa Napoleonowi Bonaparte, inni - o zgrozo, Leninowi. Nieważne kto to powiedział, ważne, że powiedział mądrze. Nie zamierzamy zajmować się typową polsko-polską wojenką, anonimami, insynuacjami czy pomówieniami. Nie zamierzamy dzielić piliczan na tych, których lansujemy i na tych, o których nie piszemy w imię wydumanych podziałów na swoich i obcych. Jest w naszym zespole miejsce dla każdego, bez względu na przekonania polityczne, wyznanie czy kolor skóry,  kto myśli podobnie jak my i wraz z nami chce działać i budować pozytywny obraz naszego miasteczka.


 Zasady zamieszczania ogłoszeń:

 • Nie zamieszczamy ogłoszeń komercyjnych. Zamieszczamy bezpłatnie informacje o planowanych działaniach społecznych, wiadomości o imprezach kulturalnych oraz informacje dotyczące działalności stowarzyszeń.
 • Redakcja nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne zmiany terminów i programów wprowadzone przez organizatorów.
 • Wszystkie spotkania organizowane w MGBP w Pilicy (o ile nie zaznaczono inaczej na plakacie) są bezpłatne i dostępne dla wszystkich.

 Zasady publikacji tekstów i zdjęć:

 • Tekst w jednym z popularnych formatów tekstowych *.txt, *.doc, *.docx, *.odt ostatecznie wydruk lub wyraźne pismo ręczne.
 • Zdjęcie najlepiej w formacie *.jpg o jak najwyższej rozdzielczości (w publikacji używane są zdjęcia o wym. 5184x3456 pix i skalowane do rozdzielczości 350 dpi). Zdjęcie najlepiej z aparatu cyfrowego (zdjęcia z komórek w ostatecznej obróbce cechują się niskim dpi oraz rozpiętością tonalną co odbija się w druku), zdjęcie powinno być w miarę ostre.
 • Nadesłanie zdjęcia jest równoważne z wyrażeniem zgody do publikacji go na łamach miesięcznika bezpłatnie.
 • Nadesłanie tekstu jest równoważne z wyrażeniem zgody do publikacji go na łamach miesięcznika bezpłatnie.

 Wszelkie prośby, uwagi spostrzeżenia prosimy przekazywać na adres redakcji drogą elektroniczną lub pisemną.


 • Redakcja zastrzega sobie prawo niewykorzystania materiałów nie zamówionych, a także prawo do skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Wyrażane opinie są poglądami autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko redakcji.
 • Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w miesięczniku w celach komercyjnych. Zdjęcia oraz artykuły wykorzystane w publikacji, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są własnością redakcji/autora lub redakcja/autor posiada zgodnę na ich publikację.
 • Korzystanie z materiałów zamieszczonych w miesięczniku wymaga zgody Redakcji, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 • W przypadku uzyskania pisemnej zgody Redakcji/Wydawcy na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub artykułów lub ich części zawartych w miesięczniku, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  • wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  • wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do miesięcznika "Nasza Pilica" poprzez podanie źródła.